วีดีโอกิจกรรม

เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ [กองทัพเรือ]
We Wish You a Merry Christmas & Happy New Year [กองทัพเรือ]
วันเกษียณ
วิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ใน 1 ตุลาคม 2564 สังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ
วาดฝัน
ชานชาลา
Petty Officer 1st Class's Live Concert
รายการวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต บรรเลงโดยวงดนตรีไทย นดย. ประจำปีการศึกษา 2559
เพลงหงส์รัตนารามรำลึก - [ขับร้องชาย]
เพลงหงสาคมนาการ - [ขับร้องคู่]
วอลซ์นาวี - Navy Jazz
Safe at Home
We Wish You a Merry Christmas
จากวันที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ
ยังไงคุณก็คือคนที่เก่งที่สุดสำหรับแม่เสมอ
ขอบคุณพี่ๆ ที่รักกัน - Congratulations NMS60
We are the world
เพลงวอลซ์นาวี
เพลงดาบของชาติ
เพลงนาวีคู่ไทย
ลูกทะเล
สวัสดีปีใหม่
เพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่
ลำนำดนตรีแห่งราชนาวีไทย ๑
ลำนำดนตรีแห่งราชนาวีไทย ๒
138 ปี สีแสดนี้ เรานั้นชาว ดย.
คืนสู่เหย้าชาวสีแสด สีแสดสี เรานั้นชาว ดย.
กาชาดคอนเสิร์ต
กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 42
กาชาดคอนเสิร์ตครังที่ 41
กาชาดคอนเสิร์ตครังที่ 40
การแสดงดนตรี ประสานวัฒนธรรม Holy city Orchestra in concert & Friendship Conceert
ปี 2016
ปี 2015
กิจกรรมโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
เบื้องหลังฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2557 เบื้องหลังฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2556 เบื้องหลังฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2555
ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 255 ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2557 ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2556
ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2555 ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2554 ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2552
ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2549 ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2549 ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2549