แผนที่กองดุริยางค์ทหารเรือ

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
2 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02 475 5293 , 02 475 5633 , E-mail : navymusicdiv@gmail.com


The Royal Thai Navy Music Divison
2 Itsaraphap Rd., Bฺarnchanglow, Bangkoknoi, Bangkok 10700
Tel. 02 475 5293 , 02 475 5633 , E-mail : navymusicdiv@gmail.com

ท่านสามารถติดตามรับชม รับฟัง ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองดุริยางค์ทหารเรือ และ ร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ทาง Facebook กองดุริยางค์ทหารเรือ ตลอด 24 ชั่วโมง